speleocanyons@speleocanyons.org

Concurs de fotografia

Bases

 • La temàtica del concurs és el descens de canyons i l’espeleologia, en qualsevol dels seus vessants: esportiu, lúdic, d’exploració, paisatgístic…

 • El concurs tindrà dos premis, un en la categoria d’espeleologia i un altre en la categoria de descens de canyons. Si, cap de les fotografies presentades té els requisits mínims per a ser premiada, els premis poden declarar-se deserts.

  Les fotografies presentades han de ser pròpies, no és vàlida la presentació de fotografies d’altres persones. El/la concursant es farà càrrec de qualsevol tipus de reclamació que pugui venir derivada en aquest sentit i exonera de tot tipus de responsabilitat l’organització, persones, entitats col·laboradores i patrocinadors, els quals no es faran responsables de possibles fraus pel que fa a la titularitat de les fotografies presentades a concurs.

 • Poden participar en el concurs totes les persones majors de 16 anys a excepció dels membres i familiars de l’organització de la trobada d’Espeleologia i CANYONS.

 • En el cas que a la fotografia aparegui una persona menor d’edat, l’autor/a de la fotografia haurà de lliurar una autorització signada pel pare i la mare o els tutors legals del menor en el moment de l’enviament de la fotografia.

 • Presentació dels originals:

 • Els treballs es presentaran exclusivament per correu electrònic.

  La fotografia s’ha d’enviar amb la màxima resolució possible.

  L’arxiu ha de portar el nom de la fotografia i s’ha d’enviar a la següent adreça de correu electrònic: fotografia@speleocanyons.org

 • Cada autor/a pot presentar quatre obres com a màxim.

 • El període d’enviament de les obres és del  5 de març al 20 d’abril de 2018. Totes les obres presentades fora d’aquest període sense cap justificació, no seran valorades pel jurat.

 • No es premiarà cap fotografia que ja hagi estat premiada en altres edicions o concursos, tot i que sí que podrà ser exposada durant la trobada i, per tant, encara que fora de concurs, queda subjecta a la resta de les bases.

 • Els treballs que no compleixin els requisits esmentats no seran acceptats.

 • Les obres presentades podran ser utilitzades per l’organització de la trobada d’eSPELEOlogia i CANYONS, sempre que no hi hagi ànim de lucre i sempre acompanyant la publicació de les obres amb el nom i cognoms de l’autor/a o autors.

 • El jurat serà designat per l’organització.

 • Les fotografies guanyadores i el lliurament de premis (primer i segon de cada categoria) es comunicaran oficialment al final del sopar de germanor que es realitzarà durant el transcurs de la trobada. En cas de no trobar-se present algun dels guanyadors el dia del lliurament de premis, l’organització es posarà en contacte amb ells personalment.

 • És imprescindible estar inscrit en la trobada per poder participar en el concurs de fotografia en ambdues disciplines.

 • La participació en el concurs suposa l’acceptació de les presents bases. L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en les bases.

Protecció de dades

L’organització de la trobada d’eSPELEOlogia i CANYONS garanteix el correcte tractament de les dades personals segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Les dades facilitades com a participant consten registrades en un fitxer automatitzat i confidencial. Per exercir el dret d’accedir, rectificar o cancel·lar les dades en qualsevol moment d’acord amb la Llei Orgànica 15/199, s’ha d’enviar un escrit a la següent adreça de contacte: speleocanyons@speleocanyons.org

Altres disposicions

En data 27 d’abril es publicarà al web www.speleocanyons.org, els 10 finalistes de cada categoria.

El concurs està organitzat per l’organització de la trobada d’eSPELEOlogia i CANYONS.

Les fotografies presentades a concurs seran exposades durant el transcurs del sopar de germanor que tindrà lloc durant la trobada.

Les fotografies finalistes seran exposades durant la trobada. Aquest lloc sortirà publicat en el programa. L’organització es reserva el dret de canviar el lloc d’exposició per raons justificades.