speleocanyons@speleocanyons.org

Associació d’Espeleòlegs i Barranquistes (AEB)

Els fins de l’associació són:

  • Treballar per a la protecció i la difusió dels espais i entorns naturals en els que es desenvolupen l’espeleologia i el descens de canyons, barrancs i engorjats

  • Donar a conèixer i fer divulgació de les novetats vinculades al món espeleològic i del descens de canyons, barrancs i engorjats.

  • Facilitar la comunicació entre les persones interessades en l’espeleologia i el descens de canyons, barrancs i engorjats; i mantenir un flux de diàleg eficaç amb les administracions i entitats dedicades a la gestió dels espais i entorns naturals en els que es desenvolupen l’espeleologia i el descens de canyons, barrancs i engorjats.

  • L’organització periòdica de la Trobada d’eSPELEOlogia i descens de CANYONS (SPELEOCANYONS), amb l’objectiu de donar a conèixer i promoure un espai o entorn natural concrets, entre tot el col·lectiu d’espeleòlegs i practicants de descens de canyons, barrancs i engorjats.

  • Editar i promoure la distribució de publicacions sobre tots aquells aspectes vinculats a l’espeleologia i el descens de canyons, barrancs i engorjats.

  • Organitzar y participar en jornades, simposis, conferències i trobades que tinguin com a objectiu la difusió i promoció de l’espeleologia i el descens de canyons, barrancs i engorjats; i del medi natural en el que aquests es desenvolupen.

  • Col·laborar activament amb d’altres associacions i entitats, nacionals o internacionals, en el desenvolupament de qualsevol aspecte vinculat a l’espeleologia i el descens de canyons, barrancs i engorjats.

aeb